این محصول قابلیت نصب روی تمام شیرهایی که جهت باز وبسته شدن احتیاج به دوران چندین دور فلکه دارد را داراست . برای مثال می توان روی شیرهای پروانه ای فلنجدار ، پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) ، گلوب ، سوزنی ، کشویی ، چاقویی و … نصب کرد.