سایز (میلی متر) : 1000-50
فشار (بار) : 16-10
جنس بدنه : انواع چدن داکتیل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مس
جنس دیسک : انواع چدن داکتیل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مس

شیرهای کنترل اتوماتیک از پر مصرف ترین انواع شیرهای مورد استفاده درخطوط آبرسانی و شبکه توزیع آب می باشد.
این شیر کنترلی به منظور تنظیم و تثبیت فشار و یا دبی پایین دست برای مقادیر مختلف جریان عبوری از شیر به کار برده می شود.
عملکرد کنترلی شیر اصلی از طریق فرمان گیری از مدار فرمان شیر انجام می گیرد.
مدار فرمان شیر قابلیت تنظیم و تثبیت فشار خروجی به ازای مقادیر مختلف دبی با تنظیم شیر پیلوت و دیگر المان های هیدرولیکی خود را دارا می باشد.
با مانیتورینگ و تجهیز خطوط شبکه آبرسانی به سیستم تله متری، کنترل و فعال سازی هوشمند شیرهای یاد شده جهت کنترل جامع شبکه الزامی به نظر می رسد؛ لذا ارتقاء و تکمیل مدار فرمان این شیرها با تجهیزات جانبی به روز شده اجتناب ناپذیر خواهد بود.