سایز (میلی متر) : 2500-1600
فشار (بار) : 63-40
جنس بدنه : انواع فولاد، استنلس استیل
جنس دیسک : انواع فولاد کربنی، استنلس استیل 

یکی از جدید ترین طراحی های شیرهای پروانه ای طراحی با دیسک Bi plane می باشد که در این نوع طراحی، دیسک از دو صفحه روی هم تشکیل شده است . این دیسک با محاسبات ضخامت و تنش برای فشارهای بالا و بخصوص در سایزهای بزرگ و فشارهای بالا کاربرد دارد. یکی از مشخصات بارز این طراحی افت فشار پایین شیر می باشد.