واحد فنی و مهندسی

واحد فنی و مهندسی

  1. انجام کلیه تحلیل های فنی قبل از خرید برای مشتریان
  2. تهیه دیتاشیت ها و نقشه های فنی بر کالاهای در حال خرید
  3. ارائه مشاوه های فنی قبل، حین و پس از خرید
  4. تهیه فاینال بوک و مدارک مهندسی قبل و پس از بازرسی
  5. تربیت و آموزش پرسنل فنی و بازرسی
  6. تولید محتوا و انتشار یادداشت فنی راهکاران
  7. انجام تحیل های هیدرولیکی و هیدرودینامیکی شیرآلات (CFD) به درخواست مشتریان