درباره ما

تاریخچه شرکت

شرکت جهان راهکاران پارس متشکـل از چند مجموعــه تولیــدی و بازرگـانی است که ریشــه فعالیــت اش را به ســال ۱۳۶۸ بـا تاسیس یک فروشگاه در خیابان خیام – پارک شهر بر می گردد و بیش از ۳ دهه است که در امر تامین و تجهیز پروژه ها فعالیت می کند. در حال حاضر اعضای ھیئت مدیره مالکیت و اداره سه شرکت مستقر در خیابان طالقاـنی، خیابان شادآباد، یک شرکت تولیدی در تھران و یک فروشگاه توزیعی در استان قزوین را در دست دارد. شرکت جهان راهکاران پارس با جمع آوری اکثر برند های ممتاز کشور یک مجموعه کامل از کالاهای تاسیساتی، کشاورزی و صنعت آب را در اختیار دارد. برندھای چون میراب، سیم ایتالیا، لرزه گیرهای ارتعاشات صنعتی ایران، واردات کالاھای لیست شده در UL و FM ، شیرھای فولادی و استنلس استیل، اتصالات جوشی و فلنجی، لوله و همچنین عملگر های برقی و پنوماتیک. در حال حاضر شرکت با داشتن 25 پرسنل به صورت شبانه روزی، 7 روز هفته در کنار مشتریان خود بوده و سر لوحه اش مشتری مداری می باشد.

درباره ما

جھان راھکاران پارس یک گروه صنعتی – تجاری در صنعت آب، تاسیسـات، نفت و گاز و پتروشیمی است که مسئــولیت تولیـد، سرمایه گذاری و تجھیز پروژه ھای این حوزه را بر عھده دارد. گروه دارای نماینـدگی اکثر برندھای بـزرگ کالاھـای تاسیساتی بوده و واردکننــده اصلی بسیــاری از کـالاھــای حــوزه تاسیسات و صنعت آب می باشد. اھم فعالیت ھای گروه به قرار زیر است:

طراحی، مھندسی و اجراء شیرھای بالانسینگ در ساختمان ھا :

منظور رسیدن به ھدف نقطه آسایش دما تعیین شده در طراحی تجھیزات و وسایل کنترلی دقیقی نیاز است که بسته به نقطــه مورد استفاده در خطا و آنھا می بایست مھندسی شده و طراحی شوند. تیم فنی و مھندسی شرکت جھان راھکاران با بکارگیری کارشناسان خبره و کاربرد نرم افزارھای شبیه سازی این امکان را فراھم نموده است، ھمچنین تعامل روزانه با کارخانه cim ایتالیا و اعمال کامنت ھای آنھا در طـرح مـورد نظـر یک پکیج کامــلا بالانــس در اختیار مشتریان قرار می گیرد تا به بھتریـن نحـوه خـط سرمایـش و خـط گرمایـش ابنیـه خـود را بالانـس نمایند. با این کار، اضافه فشــار روی موتورخانــــه برداشتــه شده، در گـــام دوم نقطـــه آسایــش دمایی در تمام واحــدھای ساختمــان چه نزدیــک بــه موتورخانه و چه دور از موتورخانه یکسان می گردد و در آخـــر با ھزینــه بسیــار کمتر دمای مطبوع از تجھیــزات تھویــه مطبـــوع دریافت می شود.