حوزه نمایندگی ها و تامین کالا

حوزه نمایندگی ها و تامین کالا

با سرمایه گذاری کلان موجودی کالا شرکت ھای بزرگ زیر ھمیشه در انبار وجود دارد:

شیرآلات و اتصالات: برنـــد شرکت میـــراب

شیــرآلات برنجــــــی: شرکت ایتالیــــا

شیرآلات بالانسینـگ: شرکت ایتالیــــا

لرزه گیر: شرکت ارتعاشـات صنعتـی ایــران

اتصــــــالات فولادی: شرکت ایــران فلنــــج

لوله و پروفیل: شرکت سـاوه و شرکـتصـفا

کنتـــور و فلومتـــر: شرکت آبــــارتوزیـــــن