فشار (بار) : 40-6
جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد کربنی، آلیاژهای پایه مس

با كمک این اتصالات می توان شیرها را از خطوط لوله براحتی جدا نمود. در موقع پیاده نمودن از طریق پیچ و مهره ها طول قطعه را تقلیل داده بطوری كه فضای كافی برای برداشتن شیر و واشرهای آببندی وجود خواهد داشت. در موقع نصب شیر و واشر آببندی مجددا می توان طول اتصالات را با كمک پیچ ها و مهره ها تنظیم نموده و شیر را بین فلنج ها محكم نمود.