سایز (میلی متر) : 400-50
فشار (بار) : 16-6
جنس بدنه : انواع چدن داکتيل
جنس دیسک : انواع چدن داکتيل با روکش لاستیکی

استفاده از زبانه لاستیكی با هسته چدنی جهت آببندی بهتر

این شیر فاقد فلنج بوده و با توجه به طراحی خاصی که قسمت انتهای بدنه دارد قابلیت مونتاژ لوله بدون استفاده از فلنج را با آبندی بسیار خوب در خطوط لوله داراست .