سایز (میلی متر) : 1800-200
فشار (بار) : 40-6
جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد کربنی
جنس پیستون : استنلس استیل

در این نوع شیر بعلت حلقوی بودن سطح مقطع عبور جریان ، از ایجاد ارتعاش و لرزش جلوگیری شده، همچنین تغییرات مقدار دبی نسبت به درصد گشودگی شیر خطی می باشد. حركت مستقیم پیستون شیر به جلو باعث كم شدن مقدار دبی و در نهایت با قرار گرفتن سیت پیستون بر روی سیت بدنه باعث آببندی شیر می شود.