سایز (میلی متر) : 1800-200
فشار (بار) : 40-6
جنس بدنه : انواع چدن داکتیل، فولاد کربنی
جنس پیستون : استنلس استیل

در این نوع شیر بعلت حلقوی بودن سطح مقطع عبور جریان ، از ایجاد ارتعاش و لرزش جلوگیری شده، همچنین تغییرات مقدار دبی نسبت به درصد گشودگی شیر خطی می باشد. حرکت مستقیم پیستون شیر به جلو باعث کم شدن مقدار دبی و در نهایت با قرار گرفتن سیت پیستون بر روی سیت بدنه باعث آببندی شیر می شود.