سایز (میلی متر) : 2500-300
فشار (بار) : 40-6
جنس بدنه : انواع چدن داکتیل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مس
جنس دیسک : انواع چدن داکتیل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مس

در شبکه های انتقال آب همواره نصب شیرهای ایمنی در محل های مناسب می تواند در شرایط اضطراری صدمات و خسارات را به حداقل برساند، درعین حال این شیرها می توانند به عنوان شیر قطع و وصل و یا شیر کنترلی انجام وظیفه نمایند.